• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های سوله و اسکلت فلزی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
931206118
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-12-20
مهلت ارسال:
1393-12-05
تاریخ انتشار در سایت :
9312055088
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-12-20
مهلت ارسال:
1393-12-05
تاریخ انتشار در سایت :
9312054949
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
20/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-04
تاریخ انتشار در سایت :
931204552
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-03
تاریخ انتشار در سایت :
931203121
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-03
تاریخ انتشار در سایت :
931203232
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
24/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-02
تاریخ انتشار در سایت :
931202114
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10/12/1393
مهلت ارسال:
1393-11-29
تاریخ انتشار در سایت :
931129378
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-29
تاریخ انتشار در سایت :
931129275
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه دو شهرداری منطقه ده --- 2- خرید تجهیزات --- 3- اجرای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز --- 4- اصلاح سیستم آبیاری تحت فشار صدمتری واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 --- 5- بازپیرایی روشنایی پارک حجاب فاز 3 واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 --- 6- بازپیرایی روشنایی آیلند میانی بلوار فردوسی میدان فردوسی تا استقلال واقع در محدوده شهرداری منطقه 2--- 7- پشتیبان خدمات شهری و فضای سبز --8- کاشت پنجاه هزار اصله نهال به همراه سیستم آبیاری قطره ای در پارک جنگلی کوهستان --- 9- آبیاری قطره ای ثقلی مناطق پایین دست مخزن 4 فازهای 4 و 5 پارک جنگلی کوهستان --- 10- خرید دو دستگاه ایرواشر به ظرفیت 20000 سی اف ام برای مجموعه ورزشی سرور --- 11- تامین و پشتیبانی نیروی انسانی موردنیاز سازمان به تعداد 600 نفر به مدت یک سال کامل شمسی --- 12- خرید 2 دستگاه پرتابل سنجش فرات معلق گرد و غبار محیط بر 1 دستگاه پرتابل سنجش میزان تیرگی و دوده خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی --- 13- خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه نمایشگر آلاینده زیست محیطی در سطح شهر مشهد --- 14- ساختما پارکینگ طبقاتی پرستار 3 --- 15- به کارگیری کارگزار جهت ساماندهی اصناف و انتقال مشاغل مزاحم آلاینده محل های مجاز --- 16- اجرا و مرمت جوی، جدول و کانال سطح ناحیه 4 و در صورت نیاز سطح منطقه 2 --- 17- انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز شهرداری منطقه 11 --- 18- خرید نصب و راه اندازی و آموزش پشتیبانی و گارانتی یک دستگاه war --- 19- عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستمهای acrs شارژر و باتری خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه --- 20- احداث سوله نمک شهرداری منطقه یک --- 21- ساماندهی اصناف و مشاغل شهری و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محلهای مجاز سطح شهرداری منطقه یک
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-29
تاریخ انتشار در سایت :
931129582
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید دو دستگاه ایراواشر به ظرفیت 20000 سی اف ام برای مجموعه ورزشی سرور --- 2- خرید نرده های مشبک پیش ساخته از میلگرد فولادی و پایه نرده پروفیلی، جهت نرده گذاری سنبل های فاقد نرده سطح منطقه 2 -- 3- نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه دو شهرداری منطقه ده --- 4- اصلاح سیستم آبیاری تحت فشار صد متری واقع در محدوده شهرداری منطقه 2--- 5- بازپیرایی روشنایی پارک حجاب فاز 3 واقع در محدوده شهرداری منطقه 2--- 6- بازپیرایی روشنایی آیلند میانی بلوار فردوسی تا میدان فردوسی تا استقلال واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 --- 7- پشتیبان خدمات شهری و فضای سبز --- 8- تامین و پشتیبانی نیروی انسانی موردنیاز سازمان به تعداد 200 نفر به مدت یک سال کامل شمسی --- 9- کاشت پنجاه هزار اصله نهال به همراه سیستم آبیاری قطره ای در پارک جنگلی کوهستان --- 1- آبیاری قطره ای ثقلی مناطق پایین دست مخزن 4 فازهای 4 و 5 پارک جنگلی کوهستان --- 11- ارزیابی نصب و جمع آوری بنر روی تابلوهای رولاپ 3 در 4 --- 12- ارزیابی چاپ بنر تبلیغاتی سازمان در سطح شهر --- 13- ارزیابی تامین تابلوهای HD جهت ایستگاه های استقبال از زائر و کیوسک های راهننمای زائر --- 14- عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستمهای شارژر و باتری خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه --- 15- احداث سوله نمک شهرداری منطقه یک
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-28
تاریخ انتشار در سایت :
931128690
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
24/12/1393
مهلت ارسال:
1393-11-27
تاریخ انتشار در سایت :
931127608
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-26
تاریخ انتشار در سایت :
931126748
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10/12/1393
مهلت ارسال:
1393-11-26
تاریخ انتشار در سایت :
931126553
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
12/12/1393
مهلت ارسال:
1393-11-26
تاریخ انتشار در سایت :
93112623
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید نرده های مشبک پیش ساخته از میلگرد فولادی و پایه نرده پروفیلی، جهت نرده گذاری مسیل های فاقد نرده سطح منطقه 2--- 2- عملیات اجرایی رنگ آمیزی در پایانه ها و ایستگاه سوارها--- 3- اصلاح سیستم آبیاری تحت فشار صد متری واقع در محدوده شهرداری منطقه 2--- 4- بازپیرایی روشنایی پارک حجاب فاز 3 واقع در محدوده شهرداری منطقه 2--- 5- بازپیرایی روشنایی آیلند میانی بلوار فردوسی میدان فردوسی تا استقلال واقع در محدوده شهرداری منطقه 2--- 6- پشتیبان خدمات شهری و فضای سبز --- 7- کاشت پنجاه هزار اصله نهال به همراه سیستم آبیاری قطره ای در پارک جنگلی کوهستان --- 8- آبیاری قطره ای نقلی مناطق پایین دست مخزن 2 فازهای 4 و 5 پارک جنگلی کوهستان --- 9- تامین و پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان به تعداد 600 نفر بمدت یک سال کامل شمسی--- 10- خرید 2 دستگاه پرتالسنجش ذرات معلق گرد و غبار محیط و 1 دستان پارتال سنجش میزان تیرگی و دوده خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی--- 11- خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه نمایشگر آلاینده زیست محیطی در سطح شهر مشهد --- 12- اجرای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز --- 13- احداث فضای سبز دره شب باغ وکیل آباد--- 14- عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم های شارژز و باتری خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه --- 15- خرید نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی و گارانتی یک دستگاه --- 16- احداث سوله نمک شهرداری منطقه یک --- 17- ساماندهی اصناف و مشاغل شهری و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محلهای مجاز سطح شهرداری منطقه یک ---- 18- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت وس ازهای غیرمجاز در محدوده شهرداری منطقه ثامن --- 19- اجرای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز --- 20- کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای سطح نواحی منطقه 8--- 21- انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-26
تاریخ انتشار در سایت :
931126577
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
06/12/1393 ساعت 10
مهلت ارسال:
1393-11-25
تاریخ انتشار در سایت :
931125447
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34250
دلار کانادا 27950
یورو 38900
پوند انگلیس 53020
فرانک سوئیس 36450
کرون سوئد 4120
کرون دانمارک 5290
درهم امارات 9390
یکصد ین ژاپن 29000
ریال سعودی 9190
دلار استرالیا 27130
یوان چین 5550
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,840,000
طرح جدید 9,885,000
نیم سکه 5,150,000
ربع سکه 2,850,000
هر گرم طلا 1,005,610
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com